صندلی چوبی پایه بلند رنگ قهوه ای روشن

صندلی چوبی پایه بلند رنگ قهوه ای روشن

محصول : صندلی چوبی پایه بلند رنگ قهوه ای روشن

دسته بندی : صندلی

قیمت : 0 تومان

صندلی چوبی پایه بلند 
مناسب برای میز ناهار خوری

بدنه تمام چوب