آشنایی با انواع چوب لباسی و کاربرد آن ها

  • خانه
  • آشنایی با انواع چوب لباسی و کاربرد آن ها
آشنایی با انواع چوب لباسی و کاربرد آن ها

آشنایی با انواع چوب لباسی و کاربرد آن ها

ربربربرتیسدههتههرقددرقد : 

بهدرهی هدریهدرهیردیهر تولیدی آذربایجان

  1. یتردیتردتیردیتردیتر

نیردیردینردینردینرد

دیرنیدرندینردینردینردینرد

تولیدی

 چوب لباسی های اپل دار برای آویز انواع کت

در فروشگاه های لباس، برای بهتر به نمایش گذاشتن لباس ها باید از چوبکار مختص به آن لباس استفاده شود تا مشتری ها به راحتی بتوانند لباس دلخواه خود را پیدا کنند.

چوب لباسی اپل دار، برای لباس های چون: مجلسی، کت و شاوار، لباس شب، کت ها و از این قبلی لباس ها مناسب هستند.

چوب لباسی دو گیره مناسب انواع لباس ها

استفاده از چوب لباسی های معمولی برای آویزان کردن شال، دامن و یا شلوار می تواند به بافت آن ها آسیب وارد کند، یا باعث چروک شدن آن ها شود که به این علت؛ برای هربار استفاده مجبور به اتوی آن شویم که وارد شدن بی رویه ی حرارت به لباس ها بافت آن ها را ظریف و دچار آسیب می کند.

چوب لباسی های دو گیره، بسیار در فروشگاه ها مورد استفاده واقع می شود تا اجناس به راحتی در رگال ها چیده شوند و به بازدید مشتری ها در آید.

این نوع از چوبکار ها برای: شال ها، دامن، روسری، شلوار ها و باقی لباس هایی که به گیره احتیاج دارند استفاده می شود.

  • زیزیزیزیز

زیزیزیزی

زیزیزیز